Rozbiórka

Rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju rozbiórek budynków i demontażu na podstawie oceny aktualnego stanu likwidowanego obiektu, zapoznanie się z dokumentacją projektową, kontrola placu budowy, określenie konkretnego procesu technologicznego rozbiórki i rozmieszczenie odpowiednich maszyn…

Rozbiórka obiektów

Rozwiązanie dla wszelkiego rodzaju rozbiórek budynków i demontażu na podstawie oceny aktualnego stanu likwidowanego obiektu, zapoznanie się z dokumentacją projektową, kontrola placu budowy, określenie konkretnego procesu technologicznego rozbiórki i rozmieszczenie odpowiednich maszyn, specyfikacja wymagań na podstawie kontroli fizycznej i wymagań klienta, wybór składowisk z naciskiem na jak największe wykorzystanie wytwarzanych odpadów w celu obniżenia kosztów rozbiórki – ceny ofertowe.

Na podstawie danych wejściowych przygotujemy kalkulację kosztów, która wraz z projektem umowy o dzieło stanowi ofertę wykonania prac rozbiórkowych. W przypadku braku dokumentacji projektowej zapewnimy jej opracowanie i omówienie dopiero po wydaniu pozwolenia na rozbiórkę budynku.

Wykonujemy prace rozbiórkowe i demontaż wszystkich typów budynków, bez względu na typ lub sposób rozmieszczenia konstrukcji oraz właściwości materiałowe.

Roboty ziemne

W zakresie robót ziemnych wykonujemy wszelkie prace i usługi związane z przygotowaniem terenu oraz budową nowych budynków i kompleksów, w tym budów o charakterze przygotowania terenu oraz budowy obiektów liniowych i drogowych.

Prace rekultywacyjne

W ramach prac rekultywacyjnych, które można zdefiniować jako podjęcie działań celem naprawienia szkód wyrządzonych przez działalność człowieka w naturze lub na majątku /budynkach, wyposażeniu, częściach budynków/, wykonujemy naprawę oraz usunięcie przyczyn oraz skutków spowodowanych przez uszkodzenie. Środkami naprawczymi wykonywanymi w naturze są rewitalizacja i rekultywacja.

Zapewniamy również usuwanie i likwidację awarii ekologicznych.

Utylizacja odpadów

W ramach prac rekultywacyjnych rozbiórki utylizujemy wszelkie odpady powstałe w związku z wykonywanymi czynnościami. Utylizujemy również odpady powstałe podczas prac budowlanych /ziemię z wykopu/.

Transport odpadów przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi odpadów.

Celem ustalenia rodzaju odpadów zapewniamy pobieranie próbek i profesjonalną analizę w akredytowanym laboratorium.

Jeżeli jest to możliwe, przeprowadzamy odzysk odpadów, np. recykling, którego wynikiem jest materiał do dalszego wykorzystania, np. w pracach budowlanych.

Wyposażenie techniczne i maszynowe, transport

Wyposażenie techniczne i maszynowe pozwala nam na wykonywanie prac i czynności rozbiórkowych oraz budowlanych za pomocą własnej mechanizacji, co odpowiada aktualnym trendom technicznym i obniża nakład pracy, a tym samym koszty wykonanych robót.

Środki techniczne są podzielone na klasy dla poszczególnych operacji robót, a mianowicie sprzęt i maszyny rozbiórkowe z dodatkowymi środkami mechanizacji, takimi jak nożyce hydrauliczne, młoty itp.

Sprzęt załadunkowy i technologia transportowa odpadów z miejsca realizacji robót rozbiórkowych oraz ziemi podczas prac wykopowych w konstrukcjach budowlanych i rekultywacyjnych.

Drobne urządzenia mechaniczne, w tym wsporniki i specjalne urządzenia wiertnicze niezbędne do przygotowania i wykonania kompleksowych prac rozbiórkowych oraz wykonania dylatacji w obiekcie.

Działalność w zakresie inżynierii i doradztwo

Kompleksowe usługi związane z przygotowaniem i realizacją prac rozbiórkowych oraz poszczególnych usług częściowych. Kompleksowa usługa w zakresie przygotowania rozbiórki to odpowiednik terminu budowy „pod klucz“, tzn. dla klienta jest przygotowana niezbędna dokumentacja, w tym publicznoprawne negocjacje przed właściwym miejscowo organem budowlanym oraz wydanie pozwolenia na rozbiórkę. Kompleksowa usługa w zakresie realizacji rozbiórki oznacza samą rozbiórkę, wywóz i składowanie odpadów, w tym kontrolę realizacji rozbiórki przeprowadzoną przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Zapewniamy prace inżynieryjne podczas realizacji budowy.

Czynności specjalne o charakterze niedestrukcyjnym

Reprezentują zaawansowane technologie cięcia konstrukcji betonowych i żelbetowych do wykonywania przygotowawczych prac wyburzeniowych z wykorzystaniem pił do ścian, pił linowych, pił tarczowych diamentowych oraz wiercenia rdzeniowego. Technologia ta znajduje również zastosowanie przy usuwaniu całych budynków, w tym kominów żelbetowych i silosów, żelbetowych konstrukcji technologicznych o dużych rozmiarach oraz przy pracach budowlanych, gdzie wymagana jest precyzyjność wycięć i odwiertów, np.: otwory kotwiące, pobór próbek, otwory w konstrukcjach pionowych i poziomych. Główną zaletą jest dokładność, minimalny hałas i ograniczenie pylności. Technologia cięcia nie jest ograniczona wysokością obiektu i jego umiejscowieniem.

Czynności specjalne – roboty strzałowe mikro

Czynnościami specjalnymi są roboty strzałowe na małą skalę, które niszczą, usuwają i rozluźniają części konstrukcji betonowych i żelbetowych przy użyciu lekkich i kierunkowych mikroładunków. Konstrukcja ładunków i umiejscowienie odwiertów stanowią środek, dzięki któremu można wyeliminować wystąpienie szkód w obiektach budowlanych.

Czy jesteś zainteresowany naszymi usługami?

zadzwoń lub napisz do nas:

    • Rozbiórka / Budowa
    • + 420 596 614 333

    Prosimy o przeczytanie Polityki prywatności.


    © 2020 DAV-OVA - všechna práva vyhrazena | Webdesign: WP4you.cz |