Demolice
Výstavba » Strojní technické vybavení, doprava

Strojní technické vybavení, doprava

Strojní a technické vybavení nám dovoluje provádět demoliční a stavební práce a činnosti vlastní mechanizací, která odpovídá současným technickým trendům a snižuje pracnost a tím i náklady na provedení prací.

Technické prostředky jsou členěny do tříd pro jednotlivé pracovní operace a to, vlastní demoliční technika a strojní vybavení doplňkovými mechanizačními prostředky jako např. hydraulické nůžky, kladiva apod.

Nakládací prostředky a odvozová technika pro přemístění odpadů z realizace bouracích a demoličních prací a dále zemin při výkopových pracích u stavebních a sanačních staveb.

Drobná mechanizace, včetně podpěrných a vrtných speciálních prostředků, nezbytných pro přípravu a realizaci složitých bouracích prací a provádění objektových dilatací.

Z fotogalerie

Celá fotogalerie »