Demolice
Výstavba » Sanační práce

Sanační práce

V rámci sanačních prací, které lze definovat jako přijetí opatření k nápravě škod způsobených lidskou činností na krajině nebo majetku /stavby, zařízení, části staveb/ provádíme nápravu a samotné odstranění příčin a následků způsobených škod. Nápravná opatření učiněná v krajině jsou revitalizace a rekultivace.

Provádíme rovněž odstraňování a likvidace ekologických havárii.

Z fotogalerie

Celá fotogalerie »