Demolice
Výstavba » Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

V rámci demoličních sanačních prací likvidujeme veškeré odpady, které vzniknou v souvislosti s prováděnou činnosti. Rovněž likvidujeme odpady, které vzniknou při stavební činnosti /výkopová zemina/.

Přepravu těchto odpadů zajišťujeme v souladu s platnou legislativou o odpadech.

Pro stanovní druhů odpadu zajišťujeme odběr vzorků a zajištění odborné analýzy u akreditované laboratoře.

U odpadů, u kterých je možné, realizujeme jeho zhodnocení, např. recyklaci, kde výsledem je materiál pro další zhodnocení, např. při stavební činnosti.

Z fotogalerie

Celá fotogalerie »