Demolice
Výstavba » Inženýrská činnost, poradenství

Inženýrská činnost, poradenství

Komplexní služby v souvislostí s přípravou a realizací demoličních prací a samostatně také jednotlivé dílčí výkony. Komplexní službou v rámci přípravy demolice se rozumí obdoba termínu stavby na „klíč“, kdy je pro objednatele zpracována veškerá potřebná dokumentace, včetně veřejně právního projednání na místně příslušném stavebním úřadu a vydání rozhodnutí k odstranění stavby. Komplexní službou v rámci realizace demolice se rozumí provedení demolice, odvoz a uložení odpadů, včetně kolaudace provedených demoličních prací stavebním úřadem.

Zajišťuje inženýrskou činnost během realizace stavby.

Z fotogalerie

Celá fotogalerie »