Demolice
Výstavba » Demolice objektů

Demolice objektů

Řešení jakýkoliv obchodní případů demoličních a demontážních prací na základě zhodnocení stávajícího stavu likvidovaného objektu, seznámení se projektovou dokumentací, prohlídkou staveniště, stanovení konkrétního technologického postupu demolice a nasazení vhodných strojních prostředků, upřesnění požadavků na základě fyzické prohlídky a požadavků objednatele, výběr skládek odpadů s důrazem na co možná největší využití vzniklých odpadů s cílem snížení nákladů na provedení demolice – nabídkové ceny.

Na základě vstupních informací je vypracována kalkulace nákladů, která společně s návrhem smlouvy o dílo tvoří nabídku na provedení demoličních prací. V případě absence projektové dokumentace zajistíme vypracování potřebné PD, její projednání, až po vydání rozhodnutí k odstranění stavby.

Demoliční a demontážní práce zajišťujeme u všech druhů staveb, včetně všech druhů a způsobů konstrukčního uspořádání a materiálové charakteristiky.

Z fotogalerie

Celá fotogalerie »